מספר טלפון


6344490 - 08 הרצל "קינג סטייק" עדרי
6344499 - 08 מוטי מיקס חזן וביטון