מספר טלפון


6344633 - 08 בן משה אליהו
6344634 - 08 כפר השעשועים אילת בע"מ