מספר טלפון


6344665 - 08 שלום שלם בע"מ
6344666 - 08 קפח שלום