מספר טלפון


6344995 - 08 יהושע יצחק
6344996 - 08 יהושע יצחק פיצה בר יהושע יצחק
6344996 - 08 פיצה בר יהושע יצחק