מספר טלפון


6346001 - 08 שכטר רוזה
6346002 - 08 גרינברגר שלמה
6346003 - 08 ישיבת פחד יצחק
6346003 - 08 פחד יצחק ישיבת פחד יצחק
6346004 - 08 שלג לבן שירות כח אדם שמירה ונקיון
6346006 - 08 זילי גרוסמן
6346007 - 08 מגידיש עופר מדינת הילדים מגידיש עופר
6346007 - 08 מדינת הילדים מגידיש עופר