מספר טלפון


6371020 - 08 בוטבול אבי
6371021 - 08 ברקל ישראל
6371022 - 08 רביבו רחל ודני
6371023 - 08 אלימלך צ'ארלי
6371024 - 08 קזה 'גורג
6371026 - 08 הקונסוליה המצרית
6371027 - 08 אזולאי שולמית
6371029 - 08 מינקובסקי נתן וענת