מספר טלפון


6371111 - 08 (פקס) קלאסיק נעלים בע"מ
6371112 - 08 א א הים האדום 0002 בע"מ
6371113 - 08 מבט לשמש חנות למשקפי שמש
6371114 - 08 'חגג יפעת משרד עורכי דין
6371115 - 08 הנופש אלמוגים בע"מ כפר
6371116 - 08 כהן סביטה סילביה וסוזן
6371117 - 08 יעקב משה ומזל נקודת חן
6371119 - 08 מורנו דגנית