מספר טלפון


6371131 - 08 גלידות פלטיני
6371135 - 08 מנשה תומס
6371136 - 08 אורה סבאטי
6371137 - 08 אדיס בתי קפה ומסעדות באזור הדרום
6371137 - 08 מסעדת אדיס
6371138 - 08 קאנטי דאודה
6371139 - 08 אברהם עזרא סמי