מספר טלפון


6371220 - 08 שגיב אימרי
6371221 - 08 ישיר לצרכן דואר משה
6371222 - 08 גחנוניה לאריש ציונה
6371223 - 08 נחום יפית
6371225 - 08 אוחנה שמעון
6371227 - 08 ג'נרל אלקטריק סוני
6371228 - 08 כהן אלברט ושרה