מספר טלפון


6371411 - 08 אוחיון צוריאל
6371412 - 08 עמוס שמעון
6371413 - 08 אפללו שחר
6371414 - 08 (פקס) סניף תיגבור חברה ארצית לשרותי כח אדם
6371415 - 08 חסין דניאל
6371416 - 08 סציקה קלוד
6371419 - 08 חתוקה שולמית ושמעון