מספר טלפון


6371441 - 08 בנטוב אריאל עוד
6371443 - 08 (פקס) בנטוב אריאל עוד
6371444 - 08 נעמן מתושלח
6371445 - 08 אופקים יד שרה אגודת מתנדבים לה ציוד רפואי ולשיקום החולה והקשי
6371446 - 08 מלול דניאל
6371449 - 08 תרנין חיים