מספר טלפון


6371540 - 08 ארדורני לאה
6371542 - 08 ויקטוריה פלדמן
6371543 - 08 אכסנית אביב א ל ב בע"מ
6371545 - 08 ביטאן דוד ישראל
6371549 - 08 גוטליב דוד