מספר טלפון


6371580 - 08 פטיטו אשר
6371581 - 08 וטורי לידור
6371583 - 08 בכר יהודית "יהודית" תיקוני תפירה וגהוץ צופית תחתית
6371586 - 08 שלום אתי
6371588 - 08 אלון שחר