מספר טלפון


6371620 - 08 לוין אסף וקטי
6371621 - 08 לוי חנה
6371624 - 08 אקוקה סימון
6371625 - 08 ליסה דייג ושירותי ים
6371627 - 08 רוטמן רוטמן עוזי ועמנואל מכון לאופטיקה
6371628 - 08 (פקס) אלמגור 'בש ושות