מספר טלפון


6371680 - 08 גן גיורא
6371682 - 08 חן רחל
6371683 - 08 תורגמן אורנה
6371684 - 08 שחר עפר
6371685 - 08 אורבך ד"ר דליה וחיים
6371686 - 08 קזס חיים ואורלי
6371687 - 08 אסתר אמסלם
6371689 - 08 קיזנר סימון יהוד