מספר טלפון


6371702 - 08 מיכאלי מירה
6371703 - 08 זריהן טוני
6371705 - 08 (פקס) הסלע האדום מלון
6371706 - 08 ה שטרן תכשיטים ואבני חן בע"מ
6371707 - 08 פפקין טליה
6371708 - 08 וקנין יצחק
6371709 - 08 רביח אהובה