מספר טלפון


6371741 - 08 קדוש חיים
6371742 - 08 אגייב רון ורותי
6371743 - 08 אבישר אתי
6371746 - 08 בן דוד בתיה ויצחק
6371748 - 08 ניסים וקטוריה
6371749 - 08 גרדל דיוני