מספר טלפון


6371750 - 08 למינהל המכללה
6371750 - 08 למינהל המכללה למינהל לב מכללה
6371751 - 08 עזרא מרים בו
6371753 - 08 קנגרו אילת עולם הילד בע"מ
6371754 - 08 וורלמוב סרגיי
6371756 - 08 פבזנר ולרי
6371757 - 08 בירין יוסף
6371758 - 08 מרקוביץ שרון ואילן
6371759 - 08 אופ אגודה צרנית קו