מספר טלפון


6371760 - 08 ציון בע"מ אלדר
6371761 - 08 פארן שרה ודן
6371762 - 08 גליבצנקו סבטלנה
6371763 - 08 (פקס) המכללה למנהל אילת
6371765 - 08 טנזי ד"ר ג'ורג'
6371766 - 08 טאוב רחל רנה
6371767 - 08 פרידמן דוד ואריאלה