מספר טלפון


6371770 - 08 דרומית המעדניה ניסים מרדכי
6371770 - 08 ניסים מרדכי דרומית המעדניה ניסים מרדכי
6371771 - 08 (פקס) משרד שיקמים בית ספר שדה
6371772 - 08 אייזנשטין אייזנשטין איזנשטין רוני ופיפין
6371774 - 08 בן שושן יפה ורוני
6371775 - 08 שמנוב לודמילה
6371777 - 08 מספרת רוני בן שושן רוני
6371778 - 08 ארגון אתיופי באילת אבבה קטמה
6371779 - 08 אדרי מרדכי