מספר טלפון


6371780 - 08 היימן ברונדה
6371781 - 08 פקס) פיסטול) אורלי
6371782 - 08 מעדנית אופיר" מויאל מאיר
6371783 - 08 הוגה ויקטור
6371785 - 08 דבי הרצל
6371787 - 08 פאר עמית
6371788 - 08 שומרוני יעקב ורחל
6371789 - 08 פינקלשטיין מאיר