מספר טלפון


6371820 - 08 אילת בע"מ טרווליס
6371821 - 08 אלעיסאוי גוהר
6371822 - 08 ברדו ברדה שרה ונסים
6371824 - 08 אלן יהודה
6371825 - 08 ידידיה סימה ועופר
6371829 - 08 גבי פדידה