מספר טלפון


6371832 - 08 נפרסטק אברהם ורחל
6371833 - 08 כהן שלמה
6371835 - 08 ירושלים אילת זהב
6371836 - 08 גולדי