מספר טלפון


6371850 - 08 אלקיים יפה פלאפל אל הנגב
6371851 - 08 חלפון יעקב
6371854 - 08 שכטר ארנסט ואן
6371855 - 08 דנינו דוד
6371856 - 08 גוזלן הנרי גראפיקס
6371857 - 08 שלמה זקרי
6371859 - 08 דקל אהרון