מספר טלפון


6371911 - 08 הנופש אלמוגים בע"מ כפר
6371912 - 08 ממן יצחק מסעדת ממן
6371914 - 08 אלמקייס רינת
6371919 - 08 פאלפל הלב הרחב