מספר טלפון


6371944 - 08 (פקס) רוכבי הגמלים מסעות תגלית במדבר בע"מ
6371945 - 08 מלמולה אוזן מלי
6371947 - 08 לוי יפה
6371949 - 08 גסי אדוארד