מספר טלפון


6371970 - 08 יעקוב שולביץ
6371972 - 08 משה נגר
6371975 - 08 פלגי דוד
6371977 - 08 זאבי דן
6371979 - 08 לוי יעקב