מספר טלפון


6373150 - 08 לים בע"מ הספקה לאוניות חברת
6373152 - 08 משמר האזרחי
6373158 - 08 גולן שחר
6373159 - 08 חברת לים בע"מ הספקה לאוניות