מספר טלפון


6373284 - 08 ספרינט מוטורס בע"מ
6373287 - 08 כהן סימון
6373288 - 08 ניבה"