מספר טלפון


6373341 - 08 לוי שמעון וגילה
6373343 - 08 בן נון ורה ויצחק
6373344 - 08 בוקשפן דוד
6373345 - 08 אוריאל סמדר
6373346 - 08 אוסלנדר ארנו
6373347 - 08 שמשוני צבי
6373348 - 08 צוריאל שרה