מספר טלפון


6373380 - 08 טרנס אסיאטיק אויל בע"מ
6373381 - 08 רוטשטיין סיומה
6373385 - 08 צמח מזרחי
6373387 - 08 דהן חיים