מספר טלפון


6373642 - 08 חלילי זוהר
6373644 - 08 דגן יונתן
6373648 - 08 שולמית מכבסת לוי לוי