מספר טלפון


6373661 - 08 עמר (אביבה (בת שבע
6373662 - 08 חיים עדרי
6373666 - 08 פטרה
6373666 - 08 קינן שמעון
6373667 - 08 גרמה גאולה