מספר טלפון


6373750 - 08 דוד ויהודית זילברשטיין
6373751 - 08 טל אורי
6373753 - 08 שטיינבך זלמן ובתיה
6373755 - 08 מאיר כהן
6373756 - 08 ורדי דן
6373758 - 08 טמסות אסתר ושלמה