מספר טלפון


6373831 - 08 גבסי ציון
6373833 - 08 אברהם ויצמן
6373839 - 08 סעדיה רפאל וממן שמעון חזן