מספר טלפון


6373861 - 08 רחל ואריה מרגלית
6373863 - 08 כהן ציון וכוכבה
6373864 - 08 חזן מרגלית
6373867 - 08 בוזגלו אשר
6373868 - 08 מודיעין אזרחי בע"מ
6373869 - 08 קפיטולניק יוסף עוד