מספר טלפון


6373911 - 08 אן ואבי פרוכטר
6373912 - 08 פקס) קפיטולניק) יוסף
6373913 - 08 גוטמן מיכאל
6373914 - 08 דפי זהב
6373916 - 08 לומדעת לומברזו לאה ויהודה
6373917 - 08 הראל מירלה ויוסי
6373919 - 08 ליאני שמואל ורות