מספר טלפון


6373940 - 08 חנות דגים חנות גדים ערדג
6373944 - 08 דרהי סוזן
6373945 - 08 עסאקלי (סלמן (זאלי
6373946 - 08 כהן אילנה ומשה
6373948 - 08 עזרן בטי
6373949 - 08 פאב בע"מ טדיס