מספר טלפון


6373970 - 08 קוזלוב גלינה
6373972 - 08 אייל צפרירה
6373973 - 08 אוחנה מרים וציון
6373974 - 08 בר און יצחק