מספר טלפון


6374222 - 08 המכללה למנהל אילת
6374224 - 08 קצין העיר אילת
6374225 - 08 רווה שרה
6374226 - 08 מינילנד אילת בע"מ
6374227 - 08 כהן ישראל
6374229 - 08 חבושי משה רואה חשבון