מספר טלפון


6374440 - 08 מפקח אשנבים דואר
6374441 - 08 הובלות יוסי
6374442 - 08 סיסיליה ברטון
6374443 - 08 יאיר ורחל בן משה
6374446 - 08 אביבי את יצחקי
6374448 - 08 קרולינסקי יצחק ואיריס
6374449 - 08 אמקייס שלמה