מספר טלפון


6374481 - 08 טוב סלין שם
6374482 - 08 מדמוני שלמה ורחל
6374488 - 08 ציף סנדויץ
6374489 - 08 (פקס) "אמדר חב' לפתוח עירוני בע"מ