מספר טלפון


6374490 - 08 בן זקן ניסים ואורה
6374491 - 08 דיין סתיו
6374495 - 08 קבלו אלברט
6374497 - 08 גבאי יהודה