מספר טלפון


6374601 - 08 עופר מאיר
6374603 - 08 ליף נעמי
6374604 - 08 קיסוס שלום
6374605 - 08 (פקס) הים האדום מלון
6374606 - 08 שמעון ממן
6374607 - 08 אוחנה שרלי ורינה
6374608 - 08 טאובר ביבי