מספר טלפון


6374611 - 08 בן משה נפתלי
6374614 - 08 ראובן מקס
6374616 - 08 בן זכרי אשר
6374618 - 08 גבאי ציון
6374619 - 08 עגיב רפי