מספר טלפון


6374660 - 08 אכסנית אביב
6374669 - 08 קווי תובלה אילת