מספר טלפון


6374694 - 08 זינגי אלי
6374695 - 08 זינגי נעמי