מספר טלפון


6374763 - 08 תורגמן מישל
6374764 - 08 עדני דינה
6374766 - 08 מיגלין פנינה ושאול
6374769 - 08 טוקר אבשלום ושולמית