מספר טלפון


6374802 - 08 יחזקאל שלמה
6374805 - 08 רוטמן עוזי
6374807 - 08 גד ארנון ומוניק