מספר טלפון


6374812 - 08 מלכה יוכבד
6374814 - 08 דרבי יצחק וסימי
6374815 - 08 זייצנברג אנה ויצחק
6374816 - 08 כהן (מיקי (מאירה
6374817 - 08 בלומנפלד אדי ומלכה
6374818 - 08 זגורי שלמה